• ENSCAT

CADENA DE CUSTÒDIA

Ruta que segueix la matèria prima des del bosc fins al consumidor final. El procés de cadena de custòdia verifica que la matèria prima utilitzada per les indústries transformadores prové de boscos gestionats de manera sostenible. D’aquesta manera, el consumidor final s’assegura l’origen del producte adquirit.

 

Qualsevol empresa interessada a utilitzar una etiqueta en els seus productes que mostri que la seva fusta prové d’un bosc certificat, haurà d’haver implantat i estar utilitzant un sistema de certificació independent per seguir l’origen de la fusta.

 

L’origen de la fusta es pot seguir de 2 maneres diferents:

  • 1. MÈTODE PERCENTUAL
  • Basat en un control d’inventari i el seguiment dels fluxos de fusta i material. Quan l’empresa utilitzi en la seva fabricació més del 70% de fusta certificada pot etiquetar tota la producció amb el logotip PEFC.
  • L’empresa pot etiquetar com a “Procedent de boscos gestionats de manera sostenible”.
  • 2. MÈTODE DE SEPARACIÓ FÍSICA
  • Cada lot, procedent de boscos gestionats, s’haurà d’emmagatzemar de manera separada de la resta de la fusta en cada etapa del procés; des de la tala i transport fins a l’emmagatzematge intermedi i la seva posterior transformació.

 

Aquests dos mètodes es poden aplicar a un lot de producte, a una única unitat o a tota la producció de l’empresa.

 

 

En aquest esquema es pot apreciar i diferenciar la gestió forestal sostenible de la cadena de custòdia:

  • CERTIFICACIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  • CERTIFICACIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  • CERTIFICACIÓ CADENA DE CUSTÒDIA
  • CERTIFICACIÓ CADENA DE CUSTÒDIA

 

A Catalunya també comptem amb empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva cadena de custòdia pel sistema PEFC, són les següents:


                          Descarrega taula en format pdf  

Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org