• ENSCAT

CADENA DE CUSTÒDIA

Ruta que segueix la matèria prima des del bosc fins al consumidor final. El procés de cadena de custòdia verifica que la matèria prima utilitzada per les indústries transformadores prové de boscos gestionats de manera sostenible. D’aquesta manera, el consumidor final s’assegura l’origen del producte adquirit.

 

Qualsevol empresa interessada a utilitzar una etiqueta en els seus productes que mostri que la seva fusta prové d’un bosc certificat, haurà d’haver implantat i estar utilitzant un sistema de certificació independent per seguir l’origen de la fusta.

 

L’origen de la fusta es pot seguir de 2 maneres diferents:

  • 1. MÈTODE PERCENTUAL
  • Basat en un control d’inventari i el seguiment dels fluxos de fusta i material. Quan l’empresa utilitzi en la seva fabricació més del 70% de fusta certificada pot etiquetar tota la producció amb el logotip PEFC.
  • L’empresa pot etiquetar com a “Procedent de boscos gestionats de manera sostenible”.
  • 2. MÈTODE DE SEPARACIÓ FÍSICA
  • Cada lot, procedent de boscos gestionats, s’haurà d’emmagatzemar de manera separada de la resta de la fusta en cada etapa del procés; des de la tala i transport fins a l’emmagatzematge intermedi i la seva posterior transformació.

 

Aquests dos mètodes es poden aplicar a un lot de producte, a una única unitat o a tota la producció de l’empresa.

 

 

En aquest esquema es pot apreciar i diferenciar la gestió forestal sostenible de la cadena de custòdia:

  • CERTIFICACIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  • CERTIFICACIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  • CERTIFICACIÓ CADENA DE CUSTÒDIA
  • CERTIFICACIÓ CADENA DE CUSTÒDIA

 

A Catalunya també comptem amb empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva cadena de custòdia pel sistema PEFC, són les següents:


                          Descarrega taula en format pdf  

Núm. adscrits Núm. llicència Empresa Website
1 PEFC/14-35-00008 INDUSTRIAS DEL ENVASE Y CONTRACHAPEADOS www.idenco.es
2 PEFC/14-35-00012 TABLEROS TRADEMA, S.L.
3 PEFC/14-38-00005 TECHNOTRAF WOOD PACKAGING, S.A
4 PEFC/14-37-00006 GABARRÓ HERMANOS, S.A. www.gabarro.com
5* PEFC/14-38-00009 ASSOCIACIÓ DE REMATANTS I SERRADORS DE CATALUNYA
6 PEFC/14-38-00012 PYMSAFOREST, S.L. www.pymsa.com
7 PEFC/14-38-00012-B INDUFOREST, S.L.
8 PEFC/14-38-00013 INDUSTRIAL BOLSERA, S.L. www.industrialbolsera.com
9 PEFC/14-38-00018 EUROHUECO, S.A. www.eurohueco.es
10 PEFC/14-33-00015 UPM RAFLATAC IBÉRICA, S.A. www.upmraflatac.com
11 PEFC/14-38-00021 APLI PAPER, S.A. www.apli.com
12 PEFC/14-33-00017 J. VILASECA, S.A. www.jvilaseca.es
13 PEFC/14-35-00047 GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, SL (OFITRES) www.grupoalvic.com
14 PEFC/14-35-00053 ENVASE GRÁFICO INDUSTRIAL, S.A. (EGISA) www.egisa.com
15 PEFC/14-36-00006 TRATAMIENTOS DURLIGNA, S.L. -TRACTIA- www.tractia.com
16 PEFC/14-35-00057 MIMCORD, S.A. www.mimcord.com
17 PEFC/14-33-00018 PAPELERA MUNNÉ, S.A. www.papeleramunne.com
18 PEFC/14-38-00038 C.G. CREACIONES GRÁFICAS, S.A. www.cege.es
19 PEFC/14-35-00190 BC NONWOVENS, S.L. www.bcnonwovens.com
20 PEFC/14-35-00059 CIA. IND. DE ESTUDIOS Y ENVASES GRÁFICOS, S.A. (CIDEYEG, S.A.) www.cideyeg.es
21 PEFC/14-33-00019 ALIER, S.A. www.aliersa.com
22 PEFC/14-33-00020 MB PAPELES ESPECIALES, S.A. www.mbpapers.com
23 PEFC/14-35-00083 OMNIPACK, S.L.  
24 PEFC/14-38-00061 LITOSPLAI, S.A. www.litosplai.net
25 PEFC/14-35-00087 ALZAMORA PACKAGING, S.A. www.alzamora.es
26 PEFC/14-35-00100 TELAS Y FABRICADOS NO TEJIDOS, S.A. (TEFISA) www.tefisa.com
27 PEFC/14-35-00105 MAESPA MANIPULADOS, S.L. www.maespa.es
28 PEFC/14-38-00068 GRÀFIQUES 97, SCCL
29 PEFC/14-38-00070 CORCHO DEL PAIS, S.A. www.corchodelpais.com
30 PEFC/14-38-00072 VANGUARD GRÀFIC, S.A. www.vanguardgrafic.com
31 PEFC/14-35-00109 EUROMADEM SPAIN, SLU
32 PEFC/14-35-00113 ARCONVERT, S.A. www.manter.es
33 PEFC/14-33-00026 DECOTEC PRINTING SAU www.decotec.com
34 PEFC/14-38-00079 ROTOCAYFO, S.L. www.impresia.es
35 PEFC/14-31-00066 AGRUMACA, A.I.E.
36 PEFC/14-38-00081 SYL, CREACIONES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS, S.A. www.syl.es
37 PEFC/14-37-00031 FARRERAS NADAL, S.A. www.farrerasnadal.com
38 PEFC/14-38-00083 AGPOGRAF, S.A. www.agpograf.cat
39 PEFC/14-38-00085 PLAN B BARCELONA PRESS POLO, S.A. www.planbbcn.com
40 PEFC/14-35-00118 TOLE CATALANA DOS, S.L.U.
41 PEFC/14-33-00030 UNIÓN INDUSTRIAL PAPELERA, S.A.
42 PEFC/14-34-00011 COVERIGHT SURFACES SPAIN, S.A. www.coveright.com
43 PEFC/14-37-00035 FUSTES CLOSA, S.A. www.fustesclosa.com
44 PEFC/14-38-00089 INDUSTRIA GRÀFICA FERRER COLL, S.L. www.ferrercoll.com
45 PEFC/14-37-00038 MADERAS LLOP-OBIOLS, S.A. www.llop-obiols.com
46 PEFC/14-37-00041 JOSÉ RUBIO VALENTINES, S.A. www.cartonypapel.com
47 PEFC/14-37-00042 FUSTES CASTELLA, SLU www.fustescastella.com
48 PEFC/14-35-00128 MOLDURAS HERGON, S.A. www.moldurashergon.com
49 PEFC/14-37-00044 MADERAS MARTINEZ HERMANOS, S.L.
50 PEFC/14-35-00130 DURERO PACKAGING, S.A. www.durero.com
51 PEFC/14-37-00045 GRAU I GRAU, S.L.
52 PEFC/14-35-00133 TORNERIA PUJOLASOS, S.L. www.pujolasos.com
53 PEFC/14-35-00137 LITOGRAFÍA JOSÉ LÓPEZ, S.A. www.litolopez.com
54 PEFC/14-35-00140 TORNERIA CAPA SCP www.torneriacapa.com
55 PEFC/14-38-00105 ARTYPLAN, S.A. www.artyplan.com
56 PEFC/14-35-00142 MOBEL LINEA, S.L. www.mobellinea.es
57 PEFC/14-38-00108 BOOK PRINT DIGITAL, S.A. www.book-print.com
58 PEFC/14-35-00154 CINTACOR, S.A. www.cintacor.es
59 PEFC/14-35-00156 MOTLLURES VIDAL, S.A. www.motlluresvidal.com
60 PEFC/14-35-00160 AVENDI HERRAMIENTAS, S.L. www.avendiarnau.com
61 PEFC/14-35-00161 JUAN ANTONIO IBAÑEZ, S.A. www.jai.es
62 PEFC/14-38-00119 SERAFI INDUSTRIA GRÁFICA PUBLICITARIA, S.A. www.serafi.net
63 PEFC/14-35-00162 J.G. GROUP BURÓ, S.A. www.jggroup.com
64 PEFC/14-32-00044 SERRERIAS GAROLERA, S.L. www.serrerias-garolera.com
65 PEFC/14-38-00121 BLACK PRINT CPI IBERICA, S.L. www.cpibooks.com
66 PEFC/14-35-00169 CORVALL, S.L. www.corvall.com
67 PEFC/14-38-00125 GRÁFICAS CELLER, S.A.  
68 PEFC/14-33-00041 GOMA-CAMPS, S.A. www.gomacamps.com
69 PEFC/14-38-00127 LITOGRAFÍA ROSÉS, S.A. www.litografiaroses.com
70 PEFC/14-32-00046 SERRADORA BOIX, S.L. www.serradoraboix.com
71 PEFC/14-37-00050 CARPAPSA, S.A. www.carpapsa.com
72 PEFC/14-35-00176 GRÁFIQUES ARGENT, S.A. www.argent.es
73 PEFC/14-35-00177 EMBALATGES CASAJUANA, S.L. www.embcasajuana.com
74 PEFC/14-35-00179 GRAFOPACK, S.A. www.grafopack.com
75 PEFC/14-38-00137 IMPRESSIONS ROTATIVES OFFSET, S.A. (ROTIMPRES) www.rotimpres.com
76 PEFC/14-38-00139 OPEN PRINT, S.L.L. www.openprint.com
77 PEFC/14-38-00141 IMPREMTA PAGÈS, S.L. www.impremtapages.com
78 PEFC/14-35-00191 LIMER TORNEJATS, S.L. www.limertornejats.com
79 PEFC/14-38-00150 PRESSING IMPRESSIÓ DIGITAL, S.A.  
80 PEFC/14-38-00152 SPRINT COPY, S.L. www.sprintcopy.com
81 PEFC/14-38-00155 BETA EDITORIAL, S.A.U.  
82 PEFC/14-35-00195 GUILLAMON & PRADAS, S.L.  
83 PEFC/14-38-00156 TRABAJOS GRÁFICOS ALFADIR, S.A. www.alfadir.com
84 PEFC/14-38-00157 INDUSTRIA GRÁFICA CAYFOSA, S.A. www.impresia.es
85 PEFC/14-38-00158 ARTS GRAFIQUES GRINVER, S.A.  
86 PEFC/14-37-00018 MADERGOLD, S.L. www.madergold.com
87 PEFC/14-33-00048 ABELAN CATALANA, S.L. www.tngeu.com
88 PEFC/14-38-00165 DIGITAL SCREEN, S.L. www.digitalscreen.com
89 PEFC/14-38-00168 GECBIOCAT (Grup d’Empreses per a la Certificació de Biomassa a Catalunya) www.enscat.org
90 PEFC/14-38-00172 NOVOPRINT, S.A. www.novoprint.es
91 PEFC/14-38-00173 ARTS GRÀFIQUES CANTALOZELLA, S.A. www.cantalozella.cat
92 PEFC/14-36-00012 FRAPONT, S.A. www.frapont.es
93 PEFC/14-35-00227 CAVACAIX, S.L.  
94 PEFC/14-38-00175 PRISMA ARTES GRÁFICAS, S.L.U. www.prismaartesgraficas.es
95 PEFC/14-38-00005 TECHNOTRAF WOOD PACKAGING, S.L. www.dorigennatural.com
96 PEFC/14-32-00057 LLENYES GÜELL www.llenyesguell.com
97 PEFC/14-35-00232 TIRDESAL, S.L. www.tirdesal.com
98 PEFC/14-38-00171 QUADERN GRAF, S.L.  
99 PEFC/14-37-00069 COPA DISTRIBUCIÓ 1706, S.L.  
100 PEFC/14-35-00243 SAINT GENIS, S.A. www.inofix.com
101 PEFC/14-35-00244 METARU, S.A. www.metaru.com
102 PEFC/14-35-00245 DARNAU, S.L. www.darnau.com
103 PEFC/14-38-00185 INDUGRAF OFFSET, S.A. www.indugrafoffset.com
104 PEFC/14-35-00247 MARC VALVERDE GRACIA  
105 PEFC/14-35-00249 APLICACIONS ENERGÈTIQUES DE LA FUSTA, S.L. www.gransllusanes.com
*5. Empreses certificades que formen part del Grup de l’ASSOCIACIÓ DE REMATANTS I SERRADORS DE CATALUNYA (ARESCAT):
Núm. adscrits Núm. Sub-llicència Empresa Website
5.1 PEFC/14-38-00009-01 MADERAS CUNILL, S.A. www.macusa.es
5.2 PEFC/14-38-00009-04 IMPREGNACIÓN DE MADERAS, S.A. (IMSA) www.impregmaderas
5.3 PEFC/14-38-00009-05 FUSTES SEBASTIÀ, S.L. www.sebastia.es
5.4 PEFC/14-38-00009-07 SERRADORA CUNILL, S.L. www.macusa.es
5.5 PEFC/14-38-00009-08 MADERERA GERUNDENSE, S.A. www.madegesa.com
5.6 PEFC/14-38-00009-20 EXPLOTACIONS FORESTALS M. BAUTISTA  
5.7 PEFC/14-38-00009-10 FUSTES JANE, S.L. www.fustesjane.com
5.8 PEFC/14-38-00009-11 PALETS J. MARTORELL, S.A. www.jmartorell.com
5.9 PEFC/14-38-00009-15 FUSTES SOLÀ, S.L. www.fustessola.com
5.10 PEFC/14-38-00009-16 EXPLOTACIONS FORESTALS ALT URGELL, S.A. (EFAUSA) www.efausa.es
5.11 PEFC/14-38-00009-21 SERRADORA CAMPAMA www.scampama.cat
Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org