• ENSCAT

LA CERTIFICACIÓ FORESTAL

Què és la Certificació?

La certificació forestal és un procés voluntari mitjançant el qual una tercera part independent certifica que la gestió forestal duta a terme al bosc compleix amb uns criteris i uns indicadors establerts per l’entitat certificadora, i que el producte final elaborat per una indústria transformadora prové d’una matèria prima certificada.

 

A Catalunya el sistema de certificació forestal empleat és el sistema PEFC. És el que millor s’adapta a les característiques dels boscos privats a la regió de Catalunya.

  • Beneficis de la certificació forestal del PEFC
  • El consumidor té constància de l’origen de la fusta que adquireix i de les bones pràctiques ambientals a les quals s’ha sotmès.
  • Es dóna un valor afegit a l’activitat forestal sostenible.
  • Es fomenta el manteniment de la biodiversitat i de la conservació de recursos com ara l’aigua o el sòl.
  • Aporta, a través d’auditories periòdiques, transparència en la gestió i l’aprofitament del bosc.
  • Genera valor afegit i avantatges competitius per a la fusta certificada, entre ells l’accés a nous mercats.
  • Consolida i millora la imatge positiva del bosc i de la fusta com una matèria prima natural, ecològica i renovable.

Què és un Certificat Forestal?

Document emès per una empresa o organització auditora, a la vegada acreditada pel sistema de certificació, que acredita que la fusta procedeix de boscos on la gestió forestal compleix uns criteris i requisits exigits pel sistema de certificació forestal en qüestió.

 

 

Per què la certificació forestal regional?

La certificació forestal regional fomenta la integració dels diferents agents que intervenen en el cicle forestal i necessita i provoca la unió del sector. Amb aquesta unió es pot col·laborar millor amb l’Administració perquè apliqui mesures de millora en el sector forestal.

 

És el sistema de certificació més econòmic i el que s’adapta millor a les necessitats dels silvicultors familiars.

 

La burocràcia i la gestió administrativa recau sobre l’ENSCAT, i els propietaris i les empreses explotadores s’adhereixen voluntàriament a un esquema ja elaborat: compromisos, procediment de control i gestió de la certificació.

Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org