• ENSCAT

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

És un procés voluntari que engloba el inventari forestal, la planificació, la silvicultura, l'aprofitament, la construcció de carreteres i altres activitats relacionades, així com les repercussions ecològiques, econòmiques i socials de les activitats forestals.

 

Per a l’obtenció del certificat de gestió forestal sostenible cal que una tercera part independent auditi i valori el compliment del sistema establert.

 

Per això és necessari:

  • El correcte funcionament de l’ENSCAT a través de la revisió del Procediment de Control, document que fixa les normes i els procediments del mateix ENSCAT, en quan al procés d’adscripció de la propietat i les empreses explotadores, el seguiment dels compromisos de sostenibilitat, la vigència dels instruments d’ordenació i l’execució de les actuacions planificades.
  • Avaluar la sostenibilitat forestal dels boscos catalans per mitjà de la norma UNE 162002, que presenta els criteris i indicadors que cal avaluar, tant a escala de finca com a escala regional.

Per un correcte funcionament i manteniment del bosc s’adjunta el Codi de bones pràctiques en la Gestió Forestal Sostenible.

Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org