• ENSCAT

NOTÍCIES
 < Tornar

ENSCAT, empresa consultora en Certificació PEFC

Consultoria/Auditoria interna PEFC

 

L’Ens Català Sol•licitant de la Certificació Forestal (ENSCAT), actua també com a empresa consultora en la implantació del Sistema de Certificació Forestal PEFC (Programa pel Reconeixement del Sistema de Certificació Forestal), amb la finalitat de facilitar el contacte entre els propietaris forestals o les empreses de transformació de productes forestals tant en l'àmbit de la Gestió Forestal Sostenible com en el de Cadena de Custòdia.  

 

Per certificar la Cadena de Custòdia, l’ENSCAT es basa amb la Norma Internacional PEFC ST 2002:2013. Cadena de Custòdia de Productes Forestals – Requisits que ha estat desenvolupada per PEFC com a mecanisme de control de la traçabilitat dels productes forestals.  

 

L’ENSCAT, atenent les necessitats dels nostres clients, que cada vegada es mostren més compromesos amb el medi ambient, ha establert una metodologia de treball per la implantació del sistema PEFC, que es basa principalment en:

 

• Presa de contacte i un estudi de la situació i característiques de l’organització

• Desenvolupament de la documentació necessària

• Formació al personal

• Implantació i manteniment del sistema

• Auditoria interna anual per comprovar l’adequada implantació

• Acompanyament durant el procés d’auditoria externa  

 

L’ENSCAT s’encarrega de desenvolupar tota la documentació PEFC juntament amb el client, ajudant-lo a la seva implantació durant les reunions planificades.  

 

Tota la documentació PEFC que realitza el consultor serà desenvolupada d’una forma senzilla i de fàcil comprensió pel client, simplificant-la al màxim possible, sempre i quant es pugui evidenciar que es compleix amb els requisits de les Normes.  

 

Un cop s'ha realitzat tota la metodologia necessària per tenir implantat el sistema PEFC a l'organització, s’exposa el projecte davant l’entitat certificadora que prèviament ha escollit el client perquè dugui a terme l’auditoria externa de certificació PEFC.  

 

L’entitat certificadora verifica que el sistema PEFC implantat compleixi amb els requisits de la Norma PEFC i procedirà a certificar per escrit que l’organització proporciona un servei i una informació fiable. Durant la fase de l’auditoria externa, el client es troba en tot moment recolzat per l'ENSCAT, per ajudar-lo en les dificultats que puguin sorgir.

 

Per a més informació a través del correu electrònic: info@enscat.org ,o bé trucant al telèfon 93 574 70 39.  

Foto_consultoria_PEFC
Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpčtua, km 4,5
08130 - Santa Perpčtua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org