• ENSCAT

PROCEDIMENT D'ADSCRIPCIÓ AL SISTEMA

La certificació de gestió forestal sostenible regional a través de l’ENSCAT, permet que, individualment, cada una de les finques tant privades com públiques i empreses explotadores es puguin acollir al sistema, sempre que compleixi amb els requeriments que fixa el sistema PEFC, la norma UNE i el procediment de control.

  • Adscripció dels propietaris forestal
  • Per obtenir l’adscripció al sistema s’ha de complir una sèrie de requisits:
  • Tenir un instrument d’ordenació forestal (PO, PTGMF i PSGF) aprovat i vigent
  • Signar un acord voluntari per participar en la certificació forestalPDF.
  • Complir els compromisos de gestió per als propietaris.
  • Contribuir a una quota econòmica de participació i de suport al sistema de certificació regional.
  • Un cop signat l’acord voluntari per part de tots els propietaris de la forest, s’enviarà a la seu de l’ENSCAT, per tal que aquesta emeti la resolució d’adscripció quan hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d’obtenir el certificat d’adscripció al sistema regional.
  • QUOTES D’ADSCRIPCIÓ
    (vàlides per a un període de cinc anys)
    Superfície ordenada €/ha.
    Fins a 150 ha. 1,25 €/ha.
    De 151 a 500 ha. 1,00 €/ha.
    De 501 a 1.000 ha. 0,75 €/ha.
    De 1.001 a 2.000 ha. 0,50 €/ha.
    Més de 2.000 ha. 0,35 €/ha.
  • Per a superfícies no arbrades superiors a 150ha es fixa quota de 0,1 €/ha no arbrada. Per a la resta de la superfície total ordenada se li aplica les tarifes indicades a la taula.
  • Adscripció de les Empreses Explotadores
  • Per obtenir l’adscripció al sistema s’ha de complir una sèrie de requisits:
  • Signar un acord voluntari per participar en la certificació forestalPDF.
  • Complir els compromisos de gestió per a l’empresa explotadora.
  • Contribuir a una quota econòmica de participació i de suport al sistema de certificació regional, d’acord amb el nombre de treballadors de l’empresa.
  •  

    Un cop signat l’acord voluntari, s’enviarà a la seu de l’ENSCAT, per tal que aquesta emeti la resolució d’adscripció quan hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d’obtenir el certificat d’adscripció al sistema regional.
  • QUOTES D’ADSCRIPCIÓ
    (vàlides per a un període de cinc anys)
    Núm. de treballadors Preu
    < 5 treballadors 250 €
    > 5 treballadors 500 €.
Informació legal - Tel. 935 747 039 - Fax. 935 743 853 - info@enscat.org - Disseny web Barcelona: Montaweb.com
Informació legal
x

Empresa: ENSCAT

NIF: B-xxxxxxxx

Adreça: Ctra. de Sabadell a Sta Perpètua, km 4,5
08130 - Santa Perpètua de Mogoda

Telèfon: 935 747 039

E-mail: info@enscat.org